Görüş Bildir
EDEBİHAT-YAKARIŞ
Anasayfa »
2014-11-16 13:03:24 Tarihinde eklendi
Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Favori Arşivle Beğen


YAKARIŞ

         Ey Rabbimiz! Şeytanların vesveselerinden ve onların bizim yanımızda bulunmalarından sana sığınırız. (Mü’minün 97,98)

Tüm övgüler ve şükürler bizi yaratan. Nefsimizin bize neler fısıldayıp durduğunu bilen, bize şahdamarımdan daha yakın olan Allah’a mahsustur. (Kaf 16)

Ey Rabbimiz! Sen ki bizi yaratan sonra dosdoğru yolu gösterensin, (Şuara 78)

Bizi rızıklarıyla yediren içiren, (Şuara 79)

Hastalandığımızda şifa verensin. (Şuara 80)

Canımızı alıp sonra yeniden diriltecek olan, günahlarımızı bağışlayacağını umduğumuz Rabbimiz!(Şuara 80,81)

Şüphesiz biz, hakkında bilgimiz olmayan şeyi istemekten sana sığınırız. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan oluruz. (Hud 47)

Rabbimiz! Biz, vereceğin her hayrın fakiriyiz. (Kassas 24)

Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. (Bakara 201)

Bizler Senin kadrini hakkıyla takdir edemedik. (Hac 74) Sana dinin bir ucundan ibadet ettik. Bize bir hayır dokununca memnun olduk, bir bela görünce yüz üstü dönüverdik. (Hac 11)

Ey Rabbimiz! Kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz. (Araf 23)

İman ettik ki; Senden başka ilah yoktur, Sen, her türlü eksiklikten yücesin, ancak biz zulmedenlerden olduk. (Enbiya 87)

Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey sana gizli kalmaz.(İbrahim 38)

Bizi dosdoğru yola ilet. (Fatiha 6)

Nimet verdiklerinin yoluna, sapmış ve azmışların yoluna değil. (Fatiha 7)

Rabbimiz! Gireceğimiz yerlere doğruluk ve esenlik içinde girmemizi sağla, çıkacağımız yerlerden bizi doğruluk ve esenlik içinde çıkar.  Bize katından bir yardım eden gönder. (İsra 80)

Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. (Kehf 10) Bizi dosdoğru yola yöneltip iletmeni umarız. (Kassas 22)

Ey Rabbimiz! Sana ve Resulüne tam olarak itaat etmedik, çekişip birbirimize düştük, çözülüp yılgınlaştık, gücümüz gitti, birliğimizi, ruhumuzu, rüzgârımızı yitirdik. (Enfal 46)

Hüznümüzü ve kederimizi sana şikayet ediyoruz Ey Rabbimiz!  (Yusuf 86)

Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. (Araf 155)

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır. ( Bakara 250)

Canlarımızı müslümanlar olarak al. (Araf 126)

Hesap görülecek günde, bizi, ana babamızı ve inananları bağışla. (İbrahim 41)

Ey Rabbimiz! Bize ve ana babamıza verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya bizi muvaffak kıl. Rahmetinle, bizi iyi kulların arasına kat. (Neml 19)

Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.  Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara 286)

Rabbimiz! Bizi namaza devam eden bir kimseler eyle. Soyumuzdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle.(İbrahim 40)

Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak çocuklar ihsan et ve bizi takva sahiplerine önderler kıl. (Furkan 74)

Bizi tek başımıza bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. (Enbiya 89)

Gönlümüze ferahlık ver. İşimizi kolaylaştır. Sözlerimizin anlaşılması lazım; dilimizdeki düğümleri çöz. (Taha 25,26,27,28)

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir.  (Furkan 65)

Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. (Furkan 66)

Ey Rabbimiz! Bize bir hikmet bahşet ve bizi salih kimseler arasına kat (Şuara 83)

Sonra gelecekler arasında bizi doğrulukla anılanlardan kıl. Naîm cennetinin varislerinden eyle. (Şuara 83, 84, 85)

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyici, çok merhametli olansın. (Haşr 10)

Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. (Mümtehine 4)

Doğrusu biz, doğruya yönelerek yüzümüzü, gökleri ve yeri yaratana çevirdik, biz ortak koşanlardan değiliz. (Enam 79)

         Senin hangi nimetine diyebilir ki yalan (Rahman)

Namazımız ve ibadetlerimiz, hayatımız ve ölümümüz, hamdımız ve dualarımız alemlerin Rabbi Allah senin içindir. (Enam 162-Fatiha 1- Yunus 10)

Amin.

 

Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Favori Arşivle Beğen

FACEBOOK YORUMLARI

AKTİFMEDYA ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın

Diğer Makaleler