Görüş Bildir
Dünya'da Yasaklanan 10 Yiyecek
Anasayfa »
2014-06-20 22:00:00 Tarihinde eklendi
Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Favori Arşivle Beğen
1 Modern 21. Yu00fczyu0131l insanu0131nu0131n telau015flu0131 hayat tarzu0131 sau011flu0131u011fu0131mu0131z au00e7u0131su0131ndan pek de kolay deu011fil. Her u00fclkenin yemek piu015firmekle ilgili kendi alu0131u015fkanlu0131klaru0131 ve her ku00fcltu00fcru00fcn farklu0131 bir damak zevki var. Her gu00fcn, sau011flu0131u011fu0131mu0131za biz farku0131na bile varmadan zarar veren zararlu0131 maddeler iu00e7eren yiyecekler tu00fcketiriz. Bazu0131laru0131 au00e7u0131k bir tehlike olarak gu00f6ru00fcldu00fcu011fu00fcnden bazu0131 u00fclkeler bunlaru0131 yasaklama kararu0131 aldu0131.
2 Amerikau2019da marketlerde satu0131lan iu015flenmiu015f ve paketlenmiu015f yiyeceklerin yaklau015fu0131k %80u2019i diu011fer u00fclkelerde yasak. Eu011fer grip olursanu0131z doktora gitmenize gerek yok u00e7u00fcnku00fc Amerikau2019da, tanu0131nmu0131u015f antibiyotiklerin %80u2019i inek ve diu011fer hayvan etleri u00fczerinde de kullanu0131lu0131yor.
3 1. Ortolan:rn rnBinlerce yu0131ldu0131r, seru00e7e bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcndeki bu ku00fcu00e7u00fck u00f6tu00fccu00fc kuu015f, Fransu0131z soylularu0131na u00f6zel lezzet olmak iu00e7in iu015fkence gu00f6rdu00fc. Bu zavallu0131 kuu015f karanlu0131k daha fazla yemesini sau011flasu0131n diye yakalandu0131ktan sonra u00e7ok ku00fcu00e7u00fck ve karanlu0131k bir kafese konuluyor veya gu00f6zleri oyuluyor. Ortolan kuu015fu normal au011fu0131rlu0131u011fu0131nu0131n 4 katu0131 olana dek yediriliyor. u0130deal kiloya ulau015ftu0131u011fu0131nda ise brendi iu00e7inde bou011fuluyor ve bu00fctu00fcn halinde yutulmasu0131 iu00e7in o u015fekilde ku0131zartu0131lu0131yor. Ortolanlaru0131n nesli tu00fckenmekte olduu011fundan avlanmalaru0131 Fransau2019da yasak. Ancak maalesef kara pazar tarafu0131ndan her yu0131l yaklau015fu0131k 50,000u2019i avlanmaya devam ediyor.
4 2. Kaz ciu011feri:rn rnKaz ciu011feri Fransu0131zlaru0131n meu015fhur lezzetli yemeklerinden biridir ve u201cyau011flu0131 ciu011feru201d anlamu0131na gelir. u00d6rdek veya kaz ciu011ferinden yapu0131lu0131r. Buraya kadar her u015fey normal, kuu015flaru0131n bou011fazlaru0131na sokulan metal tu00fcple gu00fcnde 2 kilodan fazla yemek yemeye zorlanmasu0131 du0131u015fu0131nda. Yu00f6ntem gu00fcnlerce, kuu015flaru0131n ciu011ferleri normalden 10 kat daha bu00fcyu00fck olana kadar tekrarlanu0131r. Sonrasu0131nda ciu011ferler u00f6zel tadu0131nu0131 almasu0131 iu00e7in bal ve su00fct iu00e7erisinde saklanu0131r. Hayvanlaru0131n maruz kaldu0131u011fu0131 vahu015fice tutum nedeniyle Amerikau2019nu0131n bazu0131 eyaletleri dahil 14 u00fclkede kaz ciu011feri yemek yasaklanmu0131u015ftu0131r.
5 3. Fugu balu0131u011fu0131:rn rnFugu, Kirpi Balu0131u011fu0131u2019nu0131n Japoncadaki karu015fu0131lu0131u011fu0131du0131r ve Fugu du00fcnyanu0131n en zehirli omurgasu0131z hayvanu0131du0131r. Eti, Japonya ve Koreu2019de lezzetli olarak kabul gu00f6ru00fcr ancak dou011fru piu015firilmezse u00f6lu00fcmcu00fcl olabilir. En yetenekli au015fu00e7u0131lar bile dou011fru piu015firmenin su0131rlaru0131nu0131 u00f6u011frenebilmek iu00e7in 3 yu0131llaru0131nu0131 harcar. Fugu, tetrodotoxin denilen tehlikeli miktarda nu00f6rotoksin iu00e7erir. Dou011fru hazu0131rlanmadu0131u011fu0131nda toksin balu0131u011fu0131n etine nu00fcfuz eder ve kaslaru0131 felu00e7 ederek bou011fulmaya yol au00e7ar. Panzehiri yoktur. u00d6lmeniz iu00e7in birkau00e7 miligram yeterlidir. Avrupau2019da yasaklu0131du0131r.
6 4. Casu Marzu:rn rnFransu0131zlaru0131n u00e7ok sevdiu011fi bu ku00f6tu00fc kokulu u00e7u00fcru00fck peynir, Sardinya Adasu0131u2019nu0131n geleneksel bir lezzetidir ve adu0131 u201cu00e7u00fcru00fck peyniru201d anlamu0131na gelmektedir. Pecorino (koyun su00fctu00fcnden yapu0131lan bir u0130talyan peyniri) peynirinin iu00e7ine sinek larvalaru0131 enjekte edilerek oluu015fturulur. u00c7ou011fu zaman Casu Marzuu2019nun iu00e7inde hala larva varken tu00fcketilir ki bu da onu biraz tehlikeli yapmaktadu0131r. Midedeki gastrik asit, larvalaru0131 u00f6ldu00fcrmez ve bu da onlaru0131n bau011fu0131rsaklara ve organlara bulau015fmalaru0131na neden olur. Bu yu00fczden u00e7u00fcru00fck peynir Amerika ve Avrupau2019da yasaktu0131r.
7 5. Absinthe:rn rnu00c7eu015fitli bitkilerin yapraklaru0131ndan elde edilen absinthe, en yu00fcksek alkol oranu0131na sahip bir iu00e7kidir. u0130lk 1797 yu0131lu0131nda pazarlanmaya bau015flanmu0131u015ftu0131r ancak iu00e7eriu011finin tam olarak nelerden oluu015ftuu011fu hala gizemini korumaktadu0131r. Absintheu2019in yaratu0131cu0131lu0131u011fu0131 artu0131rdu0131u011fu0131na inanu0131lu0131r, aynu0131 zamanda halisu00fcnasyonlara ve agresif davranu0131u015flara neden olur. Ku00f6keninin dayandu0131u011fu0131 u00fclke olduu011fu du00fcu015fu00fcnu00fclen Fransau2019da 100 yu0131ldan uzun su00fcredir yasaklu0131ydu0131 ancak 2011u2019de yapu0131lan oylama sonucu yeniden marketlerdeki yerini aldu0131. Absinthe Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralyau2019da kesin olarak yasak ve yasa du0131u015fu0131du0131r.
8 6. Arsenikli tavuk:rn rnArsenik adu0131nu0131 herkesin bildiu011fi bir zehir u00e7eu015fididir. Peki onu neden yiyeceklerimizin iu00e7ine koyuyoruz? u00c7u00fcnku00fc fabrika tavuklaru0131na, etlerinin daha pembe gu00f6zu00fckmesi ve daha uzun su00fcre taze kalmasu0131 iu00e7in arsenik verilir. Arsenik kansere yol au00e7ar bu nedenle arsenikli tavuklar Avrupau2019da yasaktu0131r. Ancak Amerikan Gu0131da ve u0130lau00e7 u0130daresi, arseniu011fin tavuklarda kullanu0131mu0131nu0131na, u201corganik arseniku201d olduu011fu ve organik olmayan arsenikten daha az tehlikeli olduu011fu iu00e7in izin vermektedir.
9 7. Ractopamine katku0131lu0131 et:rn rnRactopamine, hayvanlardaki kas kitlesini artu0131rmak iu00e7in kullanu0131lan sentetik bir katku0131 maddesidir. Aynu0131 madde astu0131m tedavisinde de kullanu0131lu0131r. Ractopamine maddesi obeziteye, kalp problemlerine, insomniya, bau015f au011fru0131su0131 ve spazmlara neden olabilir. Avrupa, Rusya, u00c7in dahil 160 u00fclkede yasaklu0131 olmasu0131na u015fau015fu0131rmamak gerek. Ancak Amerikau2019da hala domuzlaru0131n %45u2019inde, su0131u011fu0131rlaru0131n %30u2019unda ve hatta hindilerde bile kullanu0131lmaktadu0131r. Su00fcpermarketten aldu0131u011fu0131mu0131z etlerin yaklau015fu0131k %20u2019sinde ractopamine maddesi bulunmaktadu0131r.
10 8. u00c7iftlik somonu:rn rnHerkes somonun sau011flu0131klu0131 bir yiyecek olduu011funu du00fcu015fu00fcnu00fcr, ki dou011fal ortamu0131ndan geldiu011fi du00fcu015fu00fcnu00fcldu00fcu011fu00fcnde bu dou011frudur. Ancak u00e7iftlikte yetiu015ftirilmiu015f somon, antibiyotik ve diu011fer ilau00e7lar verilerek yetiu015ftirildiu011finden dou011fal deu011fildir. Bu balu0131u011fu0131n etinin rengini de deu011fiu015ftirerek onu daha gri yapar. Ancak u00fcreticiler rengini pembeleu015ftirmek iu00e7in ona petrokimyasallardan elde edilen bir madde olan astaksantin ekler. u0130nsan tu00fcketimi iu00e7in uygun olmamasu0131na karu015fu0131n u00e7iftlik somonu sadece Avustralya ve Yeni Zelandau2019da yasaklu0131du0131r.
11 9. Sporcu iu00e7ecekleri ve limon aromalu0131 sodalar:rn rnBromlu Sebze Yau011fu0131, orjinalinde alevlenme geciktirici olarak patentli bir sentetik bir kimyasaldu0131r. Aynu0131 zamanda Amerikau2019daki limon aromalu0131 sodalar ve sporcu iu00e7eceklerinde genel olarak bulunan bir maddedir. Avrupa dahil 100u2019den fazla u00fclkede tiroid problemlerine yol au00e7masu0131, bau011fu0131u015fu0131klu0131klu0131u011fu0131 azaltmasu0131, bu00fcyu00fcme su00fcrecine etki etmesi ve u015fizofreniye gu00f6tu00fcrmesi nedeniyle yasaklu0131du0131r.
12 10. Potasyum bromatlu0131 ekmek:rn rnFu0131ru0131ncu0131laru0131n kullandu0131u011fu0131 potasyum bromat, ekmek hamurunu daha esnek yapmak ve u00e7abuk piu015fmesini sau011flamak iu00e7in kullanu0131lu0131r. Potasyum bromatlu0131 ekmeu011fin fazla tu00fcketimi bu00f6brek yetmezliu011fi, sinir sisteminde fonksiyon bozukluklaru0131, tiroid problemleri, sindirim problemleri ve kansere neden oluyor bu yu00fczden bu maddenin kullanu0131mu0131 u00c7in, Avrupa, Kanada ve Brezilyau2019da yasak.
Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Favori Arşivle Beğen

FACEBOOK YORUMLARI

AKTİFMEDYA ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın

Diğer Galeriler